enrucz
K zobrazení flash prezentace potřebujete Flash player, který naleznete zde.
Informace o platbě F.A.Q.

Informace o platbě

Můžete objednát moduly právě teď. Kupujte par modulů do zásoby pro sebe a své blízké! Platba je možná dvěma způsoby:

ICANDO vždy s Vámi!

HQ: ICANDO SYSTEM OF ACTIVATION Ltd
Suite 2
23-24 Great James Street
WC1N 3ES, London
UK
ICANDO EUROPEAN CENTRE
Cajkovskeho 19
130 00 Prague 3
Zizkov
Czech Republic

Facebook: ICANDO System of Activation

info@icandosystem.com
business@icandosystem.com

MASTERCARDMAESTROVISA ELEKTRONVISA

F.A.Q.

Co se děje s mozkem v době aktivace? Při průchodu Okamžikem aktivace se zvětšuje objem aktivní části mozku v Době Aktivace a také se zlepšují jeho schopnosti. V důsledku toho jste schopni přijímat a zpracovávat informace mnohem kvalitněji a účinněji! Děláte to snadno a rychle a neunavíte se při tom.

Jak aktivace ovlivňuje mozek? Aktivace mozku v sobě zahrnuje rozšíření základních parametrů činnosti mozku při zpracování a osvojení si informací: Rozsah, Rychlost, Mohutnost toku, Složitost, Analýza, Adsorpce, Ukládání. Již po prvním Absolvovaném Okamžiku Aktivace přestanete hledat PRO a PROTI. Když ucítíte stav Aktivovaného mozku, otevře se Vám nový život a ICANDO SYSTEM OF ACTIVATION.

Jak mozek reaguje na časté aktivace? Není to škodlivé? Aktivace mozku není jen způsobem, jak dosáhnout vysoké výkonnosti mozku, ale i cvičením duševních schopností. Je to jako ve sportu. Úder profesionála v golfu přichází díky stálému tréninku. Pravidelně aktivovaný mozek dosti rychle zvyšuje úroveň svých „normálních“ možností. Jakékoli poškození při aktivaci je vyloučeno, jelikož mozek se aktivuje na 100% SVÝCH možností. Tak dochází k samoregulaci procesu aktivace v souladu s Vašimi možnostmi v Okamžiku Aktivace.

Proč je v každém sektoru realizace v testu napsáno „odmítnutí dopingů“? O jakých dopingách se zde hovoří? V Době Aktivace mozek reguluje a zmenšuje potřebu organizmu v jakýchkoli dopingách. Pod pojmem „doping“ se ze rozumí káva, cigarety, alkohol a veškeré povzbuzující nápoje, potraviny, tablety apod. A, samozřejmě, narkotické prostředky. ICANDO SYSTEM OF ACTIVATION zaznamenává dobré zkušenosti, kdy jeho uživatelé, kteří dříve užívali dopingů, je přestali používat. V dnešním světě jsou dopingy velmi rozšířené a je také znám jejich záporný vliv na organizmus. Jeden ze svých úkolů vidí ICANDO SYSTEM OF ACTIVATION ve velkém rozšíření způsobu Aktivace Mozku za účelem odmítnutí dopingů. V současné době se vyvíjí další stupeň Internetového projektu ICANDO SYSTEM OF ACTIVATION právě tohoto zaměření.

Kolik let je používán ICANDO SYSTEM OF ACTIVATION? ICANDO SYSTEM OF ACTIVATION existuje 12 let. Internetový projekt se vyvíjel 5 let a dnes funguje jeho první stupeň ve čtyřech jazycích.

Kdo a kde založil ICANDO SYSTEM OF ACTIVATION? Systém založili odborníci, zabývající se Aktivací Energetických Zdrojů organizmu v Anglii. Skupina ICANDO odborníků je mezinárodní a sdružuje profesionály z těch nejrůznějších oborů. Každý z nich je ICANDO konzultantem. Několik ICANDO konzultantů spolupracuje s ICANDO bezprostředně v Internetovém projektu a jejich jména a kontakty jsou umístěny v oddíle „Konzultanti“.

Kdo jsou hlavními uživateli ICANDO? ICANDO uživatelé – to je „pokroková“ část lidstva. Jejich hlavní část tvoří vedoucí pracovníci na různých úrovních, podnikatelé, makléři, sportovci, studenti, vědečtí pracovníci, herci, lidé ze show-businessu. Patří sem hodně mládeže. Jsou zde i ženy v domácnosti a zástupci těch nejrůznějších oborů lidských činností. Mnozí z nich jsou lidé, kteří ve svém vývoji dosáhli určitého stupně chápání procesů a zákonitostí fungování lidského organizmu, včetně Obecného Zákona Bytí. Ačkoli dosažení jakéhokoli stupně není podmínkou Aktivace, ICANDO modul aktivuje každý mozek na 100% jeho schopností.

V čem je princip Aktivace Mozku? Podstatu metody tvoří poznatky a vývoj, který byl dříve uplatněn při kosmickém výzkumu a v experimentální medicíně. Mnohé z těchto poznatků patří k vymoženostem původních civilizací na této planetě. Experimentální výzkumy byly zahájeny na začátku 20. století a trvají do současné doby. Více informací o tom můžete získat v oddílu „Názory vědy“. Rozvoj projektu ICANDO SYSTEM OF ACTIVATION probíhá dynamicky a nepřetržitě.

Zapomněl jsem své registrační heslo. Co mám dělat? Registrační heslo se skládá ze dvou částí: ICANDO jméno a E-mail. Pokud zapomenete jednu část registračního hesla, stačí, když zašlete dopis na adresu admin@icandosystem.com, sdělíte ty údaje, které si pamatujete a Systém Vám na Váš kontaktní e-mail zašle potřebné informace.

Co mám dělat, když jsem zapomněl kdo je mým ICANDO konzultantem? Stačí zaslat dopis na admin@icandosystem.com s tímto dotazem a Systém Vám na Váš kontaktní e-mail zašle potřebné informace.

Co mám dělat, když jsem v platbě neuvedl ICANDO číslo platby? Převod peněz bez ICANDO čísla je zablokován na bankovním účtu ICANDO SYSTEM OF ACTIVATION do okamžiku identifikace. Identifikaci platby můžete zaslat na admin@icandosystem.com, s uvedením částky a způsobu převodu, datum, své ICANDO jméno a ICANDO číslo platby. K identifikované platbě budou neprodleně generovány příslušné ICANDO kódy a zaslány na kontaktní e-mail ICANDO uživatele. Platba, která nebude identifikována více než 30 dnů, se vrací zpět odesílateli.

Nedostal jsem od Systému e-maily? Informujte o tom neprodleně Systém na adrese: admin@icandosystem.com. Dopisy Vám budou zaslány.

Jak se mám spojit se svým ICANDO konzultantem? ICANDO uživatel si při registraci v Systému volí ICANDO konzultanta. Kontakt se svým ICANDO konzultantem můžete navázat prostřednictvím e-mailu nebo osobně.

Informace o platbě

ICANDO SYSTEM OF ACTIVATION Ltd kontaktuje své uživatele prostřednictvím e-mailu.

Jakékoli otázky informativní povahy zasílejte na info@icandosystem.com.

Otázky, související s Aktivací zasílejte svému ICANDO konzultantovi.